FOR NORWEGIAN SHAREHOLDERS: INFORMASJON ANGÅENDE SKATT 2017

Prego International Limited (PIL), som utenlandsk selskap er ikke rapporteringspliktig til Norske skattemyndigheter, og sender derfor ikke inn informasjon om dette. Det er den enkelte aksjonærs oppgave å selv rapportere dette. Dokumentasjon og formularer for dette finnes på www.altinn.no eller skatteetaten.no. (RF1059) (Utenlandske aksjer som ikke er oppført i Aksje oppgaven fra Norske myndigheter.)

For skatteåret 2017, skal Norske aksjonærer i Prego rapportere antall aksjer eiet i Prego International Limited, Guernsey, ettersom eierskapet er registrert slik ved inngangen av 2017. Det er den enkeltes ansvar å rapportere selv på Skattemelding for 2017.

Selskapet har oppgitt 13 øre som siste omsatte verdi på PIL aksjen, dette før konsolidering og forut for 1.7.17.  

For neste år, dvs. Skatteåret 2018 så er tidligere aksjer registrert i PIL, nyregistrert i Prego International Group AS, vårt nye Norske holding selskap, og Aksjeservice As som vår Norske kontofører vil rapportere aksje eierskap direkte til Norske Skattemyndigheter.

Ronald Eriksen